Welkom

Contact

Belasting Adviezen

Hobby materiaal

Mooie zundapp 517 in prima staat:
  
 
2 tractoren uit de jaren 70 waar we toertochten mee rijden en hebben voor het werk
om een voorraad stookhout aan te legggen.
 
 
 
 
 
 
Ook gebruiken we de tractoren met de machines om hout te kloven voor de kachels.
Mooi werk voor in de winterperiode.
 
 
 
 
 
We rijden graag mee met toertochten van de 16km club of met de Grebbetrekkers